Voorbeelden van publicaties

Artikelen

Paul de Beer (2009). De hardnekkigheid van de negen-tot-vijfeconomie. (Hoofdstuk in Or en arbeidstijden van Hans van den Hurk en Coen van Limborg). [PDF]

Ferry Koster (2007). Bedreigt economische openheid de verzorgingsstaat, of niet? Een synthese van internationaal vergelijkend onderzoek. (Verschenen in Beleid en Maatschappij). [PDF]

Boeken

 

Paul de Beer, Marcel Hogenboom, Lucy Kok en Trudie Schils (2009). Wie zorgt voor zekerheid? (SDU Uitgevers).

 

Paul de Beer en Ferry Koster (2009). Sticking together or falling apart. Solidarity in an era of individualization and globalization. (Amsterdam University Press).

Presentaties

Powerpoints

Voor elkaar of uit elkaar? Inleiding bij de presentatie van het boek Voor elkaar of uit elkaar? Individualisering, globalisering en solidariteit (Aksant, 2007) in De Burcht, 4 oktober 2007. [PDF]

Schijnbare tegenstellingen in verzorgingsstaatonderzoek. Keynote speech SIG Onderzoekersdag in de Meervaart, 1 december 2008. [ PDF]

Filmpjes

Komen nog!