www.pauldebeer.nl

www.ferrykoster.nl

Prof. dr. Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen). Hij studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en werkte daarna bij de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Uitgebreide CV

Dr. Ferry Koster is universitair hoofddocent Arbeid, Organisatie en Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Ferry heeft sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij vervolgens promoveerde op een onderzoek naar de gevolgen van arbeidsflexibiliteit voor samenwerkingsrelaties binnen organisaties.

Uitgebreide CV