Mythe of waarheid: globalisering ondermijnt de verzorgingsstaat

Zowel in het politieke debat als in de wetenschappelijke literatuur wordt economische openheid als een van de bedreigingen van de verzorgingsstaat gezien. Ten eerste zou dit het geval zijn omdat de toegenomen invloed van internationale markten vraagt om belastingverlagingen zodat een land aantrekkelijk blijft voor bedrijven, investeerders en goed gekwalificeerd personeel. Een tweede reden voor die verwachting is dat de uitgebreide verzorgingsstaat als een magneet kan werken op mensen in armere landen. Deze bewering wordt echter helemaal niet ondersteund door bestaand onderzoek. Een overzicht daarvan laat zien dat uit driekwart van de studies blijkt dat er geen sprake is van een bedreiging van economische openheid voor de verzorgingsstaat.