Hype of trend: de komst van de 24-uurseconomie

Regelmatig valt te lezen dat de traditionele ‘kantooruren’ van negen tot vijf op maandag tot vrijdag steeds meer aan betekenis verliezen. Er wordt steeds meer ’s avonds en in het weekend gewerkt. We zijn op weg naar een 24-uurseconomie, waarin het klokje rond wordt gewerkt en het haast net zo gewoon is om op zondagavond om negen uur te werken als op dinsdagmiddag om drie uur. Nauwkeurige analyse van de tijdstippen waarop mensen in Nederland werken (o.b.v. het tijdbestedingsonderzoek van het SCP) laat echter zien dat er geen sprake is van een opmars van het werken buiten kantooruren. In 1980 werd vier vijfde van de totale hoeveelheid werk verricht tussen acht uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds op een doordeweekse dag. In 2005 was dit nog precies evenveel!