Feit of fictie: leeftijds- versus generatie-effect

Stel, u heeft cijfers verzameld over de deelname aan vrijwilligerswerk in uw gemeente naar leeftijdsgroep. Hieruit blijkt dat jongeren veel minder vrijwilligerswerk doen dan ouderen.

U maakt zich zorgen dat er in de toekomst veel minder vrijwilligers zullen zijn dan nu, terwijl de behoefte aan vrijwilligerswerk alleen maar toeneemt. Nadere analyse van de cijfers laat echter zien dat deze angst niet gegrond hoeft te zijn (Tabel 2). Dat jongeren minder vrijwilligerswerk doen dan ouderen betekent nog niet dat de jongste generaties ook minder vrijwilligerswerk doen dan de oudere generaties. Als u over vergelijkbare cijfers beschikt van tien jaar geleden, kunnen wij analyseren of het wellicht zo is dat jongeren als zij ouder worden ook meer vrijwilligerswerk gaan doen.