Sociaal beleid is nauwelijks meer denkbaar zonder onderbouwing met cijfermateriaal.
Maar wat zeggen die cijfers? Zijn er immers niet leugens, grote leugens en statistieken, zoals een bekende uitspraak luidt? Hoe onderscheidt u feiten van fictie? Hoe ontwart u hypes en trends? Hoe ontmaskert u schijnbare waarheden als mythen?

(Re)analyse® helpt u hierbij. Op basis van een jarenlange ervaring in de wetenschap met statistische analyses bieden wij ondersteuning bij het (her)analyseren en interpreteren van gegevens.

Analyse

Als u over statistisch materiaal beschikt maar er niet goed wijs uit kunt, kunnen wij voor u een gedegen wetenschappelijke analyse uitvoeren om relevante verbanden vast te stellen.

Second opinion

Als u zelf cijfermateriaal heeft geanalyseerd of heeft laten analyseren door een extern bureau, maar twijfelt over de betrouwbaarheid ervan, kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Wij checken of de analyse correct is uitgevoerd en of de conclusies betrouwbaar zijn en voeren desgewenst een heranalyse uit of adviseren om een ander onderzoek uit te (laten) voeren.

Advies

Als u overweegt om een cijfermatige analyse uit te voeren, maar niet weet hoe u dit het beste kunt aanpakken, adviseren wij u over de vraagstelling en methodologie van het onderzoek.

Presentaties

Daarnaast zijn wij ook beschikbaar voor lezingen en presentaties over sociaal-economische problemen, trends en verbanden.

bezoekersteller op website